fbpx

Algemene Voorwaarden proefpaysdoc.nl

Deze algemene voorwaarden bepalen de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website en onze diensten. Door gebruik te maken van proefpaysdoc.nl, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

1 – Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van proefpaysdoc.nl, moet u ten minste 18 jaar oud zijn. Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk bevoegd bent om alcohol en in dit specifieke geval wijn te nuttigen.

2 – Recht om informatie aan te passen

Buro On/Off, het bureau dat de website beheert in opdracht van Inter OC ter promotie van het Pays d’Oc IGP kwaliteitslabel, heeft het recht om te allen tijde informatie aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. We streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen in het verstrekken van informatie.

3 – Bescherming van persoonsgegevens

We delen (persoonlijke) gegevens niet met andere derde partijen, tenzij dit wettelijk vereist is of met uw uitdrukkelijke toestemming. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne communicatie met betrekking tot proefpaysdoc.nl en de daaruit voortvloeiende winacties. We nemen de bescherming van uw privacy serieus en volgen strikte richtlijnen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of gebruik.

4 – Aansprakelijkheid

Ondanks dat Buro On/Off de evenementen, trips/reizen en promotionele activiteiten organiseert, kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen of annuleringen voor, tijdens of na deze activiteiten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van passende verzekeringen om zichzelf te beschermen tegen mogelijke risico’s, waaronder maar niet beperkt tot letsel, verlies van eigendommen of andere onvoorziene omstandigheden.

5 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op proefpaysdoc.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s en software, zijn eigendom van proefpaysdoc.nl of zijn licentiegevers en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, reproduceren, distribueren of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

6 – Gebruik van beeldmateriaal

Buro On/Off heeft de bevoegdheid om beeldmateriaal dat voortkomt uit de winacties – zoals tijdens diners, de wijnreis of andere evenementen en verslagleggingen – te gebruiken voor eigen gebruik. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van foto’s en video’s op de website, sociale media-accounts en andere promotionele doeleinden.

7 – Updates van de algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te controleren op updates. Door onze website te blijven gebruiken na eventuele wijzigingen, stemt u in met de herziene voorwaarden.

8 – Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@proefpaysdoc.nl.