fbpx

Disclaimer en spelregels winactie proefpaysdoc.nl

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene Voorwaarden Winactie’) zijn van toepassing op de winactie op proefpaysdoc.nl, welke wordt uitgevoerd door geselecteerde wijnwinkels. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden winactie.

1 – Deelname is alleen mogelijk na aankoop van een fles Pays d’Oc IGP wijn in een van de geselecteerde wijnwinkels (deze zijn te vinden via de store locator op de website).

2 – Deelname is alleen mogelijk voor mensen boven de 18 jaar. Inzendingen van deelnemers onder de 18 jaar zijn niet geldig.

3 – De winactie loopt van 5 juni tot en met 28 augustus. Alle inzendingen die in deze periode worden ontvangen maken kans op een van de prijzen. De inzendingen die buiten deze periode binnenkomen zijn uitgesloten van de winactie.

4 – De deelnemer dient het aankoopbewijs van de fles Pays d’Oc IGP wijn gekocht in een deelnemende winkel te bewaren en te kunnen overleggen wanneer de deelnemer een prijs heeft gewonnen.

5 – De te winnen prijzen zijn: 1x een ‘reis naar Pays d’Oc IGP’ voor 2 personen, 5x een ‘wildpluk-diner’ voor 2 personen en 20x een goodiebag met shoptegoed van de betreffende wijnwinkels.

6 – De data van zowel het wildpluk-diner als de reis naar Pays d’Oc IGP staan vast en kunnen niet worden gewijzigd. Ook zijn de prijzen niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs op de betreffende datum is Buro On/Off (in opdracht van Pays d’Oc IGP) gerechtigd om een andere winnaar te kiezen.

7 – Alle inzendingen gedurende de looptijd maken kans op de reis naar Pays d’Oc IGP. De inzendingen tot 15 juli maken kans op het wildpluk-diner. De winnaars van het wildpluk-diner krijgen op 15 juli per e-mail bericht. De winnaar van de reis naar Pays d’Oc krijgt in de week van 28 augustus bericht.

8 – Als de winnaar niet binnen 1 week na het versturen van de e-mail reageert is Buro On/Off gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.

10 – Het wildpluk-diner betreft een diner samen met andere winnaars van de winactie. In totaal winnen 5 personen het diner voor 2. Door deel te nemen aan het diner ga je akkoord met het gebruik van foto’s gemaakt tijdens het diner voor promotionele doeleinden.

11 – De reis naar Pays d’Oc IGP betreft een geheel verzorgde reis samen met wijnprofessionals en pers. De reis wordt georganiseerd en begeleid door Buro On/Off. Het is niet mogelijk de gewonnen reis op een ander moment zelfstandig te maken. Door deel te nemen aan de reis ga je akkoord met het mogelijk gebruik van foto’s gemaakt tijdens de reis voor promotionele doeleinden.

12 – De persoonsgegevens van de deelnemers worden enkel gebruikt voor eigen communicatie omtrent de winacties en worden niet gedeeld met derden.

13 – Pays d’Oc IGP en Buro On/Off zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

14 – Buro On/Off is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene Voorwaarden Winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

15 – Buro On/Off is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden Winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Buro On/Off daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal Buro On/Off op de website www.proefpaysdoc.nl op passende wijze publiekelijk bekend maken.

16 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden Winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden Winactie aan.

17 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt mailen naar info@proefpaysdoc.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Buro On/Off zal zo spoedig mogelijk reageren.